Umývanie okien, výkladov i vo výške v Bratislavě

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. sa špecializuje na umývanie okien, výkladov a iných presklenných plôch v Bratislave. Umývanie okien, bytov, domácností, súkromných domov, víl, rodinných domov bytov, domácností, súkromných domov, víl rodinných v Bratislave je vykonávané našimi bezúhonnými zamestnancami, ktorí sú odborne preškolené. Pre umývanie okien v Bratislave používajú vždy kvalitné nástroje, pomôcky a prípravky. V niektorých prípadoch je umývanie okien Bratislava realizované vo výškach a preto je dôležité, aby naši zamestnanci prešli preškolením podľa nariadenia vlády a podľa § 134 odst. 2 a podla § 134 c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. zák. pr. ve znění zákona č. 155/2000 Sb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky. Pre prácu vo výškach máme k dispozícii horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená a vysoko zdvižné plošiny. Umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov, víl, rodinných domov Bratislava je veľmi dôležité kvalitne a dôkladne umyť okenné rámy a parapety. Naša upratovacia firma je schopná našim zákazníkom pri umývaní a čistení okien v Bratislave odstrániť nedovolené či reklamné polepy a zaistiť i čistenie žalúzií a markýz Bratislava. Toto čistenie je možné realizovať súčastne s umývaním okien alebo si ich zákazníci môžu objednať ako samostatne vykonanú službu. Zákazníci môžu využiť i iné nami poskytované služby, ako napríklad denné a pravidelné upratovanie v Bratislave domácnosti, bytu, domu, kancelárie, rezidencie, vily či firmy, upratovanie po rekonštrukcii a rôznych stavebných činnostiach v Bratislave, upratovanie po maliaroch a remeselníkoch v Bratislave, strojové umývanie a čistenie podláh Bratislava, strojové čistenie kobercov a čalúnenia Bratislava, odstraňovanie graffiti Bratislava a nanesenie antigraffiti náteru Bratislava.

Mandľová 19, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Šachorová 27, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Kovácsova 131, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Karloveská 61, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 … Dlhá 14, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Bullova 15, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Mostná 219, 949 01 Nitra … Priemyselná 3, 917 01 Trnava … Generála Milana Rastislava Štefánika 6838, 911 01 Trenčín … Továrenská 11, 901 01 Malacky … Poľná 4, 903 01 Senec … Nová 3, 902 03 Pezinok … Priemyselná 10, 971 01 Prievidza … M. Kukučína 1, 960 01 Zvolen … Dukelských hrdinov 17, 965 01 Žiar nad Hronom … Predmestská 88, 010 01 Žilina … Kremnička 51, 974 05 Banská Bystrica … Jilemnického 1, 080 01 Prešov … Mudroňova 58, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 …   Kľukatá 51, 821 05 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2  …   Zlatohorská 25, 841 03 Bratislava – Lamač, Bratislava 4 … Brigádnická 25, 841 10 Bratislava – Devín, Bratislava 4 … Stavbárska 34, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2 … Zavadilova 1, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … Mramorová 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2 … Strmý vŕšok 103, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … Vápenka 3, 034 01 Ružomberok … Okoličianska 61, 031 01 Liptovský Mikuláš … Hollého 5, 920 01 Hlohovec … Rekreačná 11, 921 01 Piešťany … Matúškovská cesta 9, 924 01 Galanta … Hviezdoslavova 88, 900 31 Stupava … Petržalská 5, 060 01 Kežmarok … Na Kopanici 11, 026 01 Dolný Kubín … M. R. Štefánika 199, 075 01 Trebišov … Mičkova 29, 085 01 Bardejov … Mierová 62, 066 01 Humenné … Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava … Školská 3, 979 01 Rimavská Sobota … Mikušovská 5359, 984 01 Lučenec … Čadca 112, 022 25 Čadca … Terézie Vansovej 1052, 020 01 Púchov … Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava